X konkurs o Nagrodę Tadeusza Tertila

Pani Joanna Nowak otrzymała nagrodę Tadeusza Tertila w X edycji konkursu. Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Nagroda przyznawana jest autorom prac dyplomowych w dwóch kategoriach:

1) „Najlepsza praca licencjacka lub inżynierska”,
2) „Najlepsza praca magisterska”,

Nagroda w kategorii „Najlepsza praca licencjacka lub inżynierska” przyznawana jest w jednym z obszarów wiedzy wymienionych w wykazie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. Nr 179, poz. 1065).

Nagroda w kategorii „Najlepsza praca magisterska” przyznawana jest w dwóch odrębnych dziedzinach obejmujących następujące obszary wiedzy:

1) nauk humanistycznych i nauk społecznych,
2) nauk pozostałych wymienionych w wykazie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. Nr 179, poz. 1065

Dzień Papieski

„Byłeś, Jesteś i Będziesz…

Na Zawsze w Naszych Sercach”

W związku z kolejną już 38. rocznicą wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową serdecznie zapraszamy na okolicznościowy apel poświęcony Osobie Świętego Papieża, Jana Pawła II, który odbędzie się w czwartek 20 października na świetlicy szkolnej o godz 9.40

Zapraszamy do galerii

Ks. P. Jakób

Ślubowanie klasy I SP

W przeddzień Święta Edukacji Narodowej 13 października 2016 roku w obecności zaproszonych rodziców i nauczycieli odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I a. W chrzcie morskim brało udział szesnastu uczniów. W czasie godzinnej uroczystości zgromadzeni na widowni dorośli mogli usłyszeć wiersze wyrecytowane przez pierwszaków oraz piosenki w ich wykonaniu. Uśmiechnięci pierwszoklasiści zaprezentowali również dwa układy taneczne. Sprawdzana była ich wiedza na temat ojczyzny, dobra pamięć i koncentracja. Punktem kulminacyjnym uroczystości było złożenie przysięgi i pasowanie na ucznia. Pierwszoklasiści w obecności dyrekcji, wychowawcy, nauczycieli oraz rodziców, z wielkim przejęciem powtarzali słowa przysięgi.
Tego dnia pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Polskiej Marynarki Handlowej w Tarnowie.
Do grona uczniów naszej szkoły dołączyli:
A.Natalia
B.Jakub
B.Tobiasz
G. Iwo
K. Maksymilian
L. Maja
M. Natalia
M. Olivier
N. Weronika
P. Weronika
R. Filip
S. Bartłomiej
T. Igor
W. Wiktor
Z. Irmina
Z. Tymon
Po zakończonej uroczystości na naszych pierwszaków czekał pyszny poczęstunek w klasie.
J. Nowak

Zapraszamy do galerii.

Zapraszamy do galerii1

Informacja

W dniu 13 października 2016r. zostaną wprowadzone skrócone lekcje ze względu na odbywające się o godz. 16.30 Ślubowanie klasy I Szkoły Podstawowej. Bardzo proszę o zapoznanie się  poniższymi godzinami zajęć.

Numer lekcji Godzina
1 8.00 – 8.30
2 8.35 – 9.05
3 9.10 – 9.40
4 9.45 – 10.15
5 10.20 – 10. 50
6 10.55 – 11.25
7 11.30 – 12.00
8 12.05 – 12.35

 

Przerwy obowiązujące 13 października

1 7.50  – 8.00
2 8.30 – 8.35
3 9.05 – 9.10
4 9.40 – 9.45
5 10.15 – 10.20
6 10.50 – 10.55
7 11.25 – 11.30
8 12.00 – 12.05

 

Dzień 31 października 2016r. zostanie włączony do Kalendarza dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Dzień ten zostanie odrobiony podczas Pikniku Szkolnego.

W tym dniu szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godzinach pracy świetlicy (p. Anna Lis, p. Katarzyna Nawrocka, p. Bożena Maciak).

I.L.