Wyjście na łyżwy klasy III a i III b

 

W czwartek 26.01.2017r. uczniowie kl. IIIa i IIIb  pod opieką: p.MałgorzatyStyrkowiec,             p. Anny Schab i p. Agnieszki Gut mogli doskonalić swoje umiejętności jazdy na łyżwach w  TOSiR w Mościcach. Niektórzy uczniowie bardzo dobrze radzili sobie z jazdą na łyżwach, natomiast pozostali jak na pierwszy raz, mieli w sobie dużą determinację do nauki i pomimo  upadków nie poddawali się. Dzięki temu wyjazdowi uczniowie mogli aktywnie spędzić czas oraz poprawić kondycję fizyczną.

Zapraszamy do Galerii

Anna Schab

Podsumowanie projektów gimnazjalnych klasy II Gim

W dniu 26.01.2017r. klasa II Gimnazjum p. Iwony Golby dokonała prezentacji realizowanego od października 2016r. międzyprzedmiotowego projektu gimnazjalnego. Wszystkie cele projektu zostały zrealizowane a pięknie przygotowana przez uczniów prezentacja dała odpowiedź na zawarte w tytule pytanie ” Czy nasi angielscy rówieśnicy żyją i uczą się podobnie jak my Polacy”.

Koordynator i autorzy projektu składają podziękowania Dyrekcji szkoły, Nauczycielom – konsultantom grup zadaniowych, Wychowawcom klas, Rodzicom, Uczniom i Pracownikom administracyjnym za życzliwość, zaangażowanie i włożoną pracę.

Zapraszamy do Galerii

Animacja wykonana przez uczniów w ramach projektu gimnazjalnego

I. Golba