Rozpoczynamy zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

 

Rozpoczynamy zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Dyrekcja Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Polskiej Marynarki Handlowej

w  Zespole Szkół Niepublicznych, ogłasza rozpoczęcie zapisów do klasy pierwszej

na rok szkolny 2021/2022

Przyjmowane są dzieci:

– urodzone w 2014r. – 7 – letnie – objęte obowiązkiem szkolnym

– urodzone w 2015r. – 6 – letnie – na wniosek rodzica

Zapisu można dokonać:

– indywidualnie w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

– elektronicznie wysyłając wypełnione podanie na adres: zsn_sp@interia.pl

Podanie o przyjęcie dziecka dostępne są w sekretariacie oraz w wersji elektronicznej.

 

NAUKA W NASZEJ SZKOLE JEST BEZPŁATNA!!

Dołącz do naszego okrętu i wypłyń z nami po wiedzę

 

Podanie: Podanie, kwestionariusz, RODO do szkoły

Zapraszamy do śledzenia naszych działań na FB szkolnym https://www.facebook.com/NSP-imPolskiej-Marynarki-Handlowej-1092199410956528/

Wznowienie nauki w klasach I-III

Szanowni Państwo!

Od poniedziałku, 18 stycznia 2021 r.  uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej z zachowaniem  reżimu sanitarnego.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, opracowane zostały wytyczne MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.

Przygotowanie do przyjęcia uczniów po 17 stycznia 2021 – wytyczne

 

Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły (szatnia) oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej na MTeams.