Category Archives: Informacje

Ślubowanie już za nami…

Dnia 13 października 2017r. 27 uczniów z klas pierwszych  dołączyło do naszego pokładu. Tym razem uczniowie wypłynęli statkiem i zwiedzali kolejne wyspy wykonując kolejne zadania. Po wykonaniu zadań przez wszystkich nastąpiło uroczyste Ślubowanie. Uczniowie zostali Pasowani przez Kapitana Okręgowego Związku Żeglarstwa p. Antoniego Kołodzieja. Gośćmi honorowymi byli: Prezydent Miasta Tarnowa p. Roman Ciepiela, Prezes Tarnowskiej Fundacji Dobrosąsiedzkiej Współpracy p. Jan Karkowski, Przewodnicząca Zarządy Rady Osiedla „Krakowska” p. Joanna Truchan, Przewodniczący Rady Osiedla „Koszycka” p. Tadeusz Mazur, Dyrekcja ZSN przy ul. Mościckiego p. Annę Bieniarz. Na tą uroczystość również licznie przybyli Rodzice oraz Grono Pedagogiczne wraz Dyrekcją Szkoły.

Po Ślubowaniu nastąpiło złożenie życzeń wszystkim nauczycielom i pracownikom administaracji z okazji Dnia Edukacji Narodowej przez p. Iwonę Latocha, Prezydenta Miasta, Dyrekcję i Prezesa oraz Samorząd uczniowski.

Dyrektor p. Bogusław Pituła wraz z p. Prezydentem wręczyli trójce nauczycieli Nagrodę Dyrektora za szczególne zaangażowanie w ostatnim roku szkolnym. Nagrodę otrzymali p. Agnieszka Gut, p. Joanna Nowak, p. Iwona Gąsior.

Po oficjalnej części uroczystości wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez Rodziców klas pierwszych.

Zapraszamy do Galerii

I.L.

Szkoła bierze udział w konkursie „Dzieciaki do rakiet”

Szkoła bierze udział w konkursie „Dzieciaki do rakiet”

Tenis na lekcje WF!

Jesienią tenis wchodzi do szkół podstawowych. W 50 szkołach dzieci będą zarażać się tenisową pasją dzięki akcji Dzieciaki do Rakiet!

Szkoły otrzymają sprzęt tenisowy, zaś ich nauczyciele przejdą szkolenia, dzięki którym będą mogli wprowadzić tenis do programu zajęć. Wszystko po to, by dzieciaki mogły spróbować tej wspaniałej dyscypliny.

Budzimy w dzieciach tenisową pasję. Temu służył cykl tenisowych imprez plenerowych, które odbyły się latem. Wzięło w nich udział ponad 3000 dzieci. Teraz pora na szkoły!

Dzieciaki do Rakiet to ogólnopolska akcja mająca na celu popularyzację tenisa wśród dzieci w wieku 5-12 lat oraz ich rodziców. Tenis to jedna z najpopularniejszych dyscyplin sportowych na świecie. Każdy może w nią grać!

Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny!
Dzieciaki do Rakiet!

Filmik zgłoszeniowy „Zabawa i sport”

Wycieczka klasy III Gim do Krakowa Szlakiem Dwóch Kopców

29 września 2017 roku uczniowie klasy 3A Gimnazjum uczestniczyli w wycieczce do Krakowa, by z perspektywy Kopca Kościuszki piętrzącego się na Wzgórzu św. Bronisławy od 1823 roku i Kopca Piłsudskiego usypanego  na Sowińcu w 20-leciu międzywojennym móc  podziwiać wspaniałą panoramę  trochę zamglonego Krakowa .

Wycieczka została zorganizowana z okazji 200 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki i 150 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego w celu wzbogacenia posiadanej  przez uczniów wiedzy historycznej.

Uczniowie przeszli Szlakiem Dwóch Kopców, prowadzącym przez Lasek Wolski, w forcie poaustriackim znajdującym się u podnóża Kopca Kościuszki zwiedzili wystawę figur woskowych najwybitniejszych Polaków oraz poznali historię twierdzy i miasta Krakowa w latach 1846-1918.

Wycieczka zapewniła młodzieży aktywny wypoczynek, zbliżyła do natury, umożliwiła przyswajanie wiedzy za pomocą zmysłów i  była czynnikiem integrującym  niewielki zespół klasowy.

Za organizację wycieczki i opiekę nad uczniami odpowiedzialne były wychowawczyni klasy Grażyna Zielińska i pani Ewa  Drelicharz.

Zapraszamy do Galerii

G. Zielińska

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Po tygodniowej kampanii wyborczej w środę 5 października 2017 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Liczenie głosów odbyło się w poniedziałek 09.10.2017r. podczas których wybrano Samorząd.

Przewodniczący – Jan Jakubowski – klasa III Gim

Zastępca – Kajetan Rybak – Klasa IV a

Zastępca – Katarzyna Chrzanowska = Klasa V a

Skarbnik – Aleksandra Mitera – Klasa VII a

Zapraszamy do Galerii

I.L.