Category Archives: Informacje

Kształcenie na odległość

REALIZOWANIE  ZADAŃ SZKOŁY W CZERWONEJ  STREFIE

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z zapisami powyższego Rozporządzenia, przedstawiam Państwu informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły oraz o stosowanych formach i metodach kształcenia w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania, tj. od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020r.

 1. Nauka dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej pozostaje bez zmian. Opieka świetlicowa dla zapisanych uczniów z klas I – III prowadzona jest również bez zmian tj. od godz. 6.30 do 17.00. W tym czasie również wydawane są obiady wg wcześniej ustalonego harmonogramu.
 2. Obowiązuje nas dotychczasowy plan lekcji. Wszystkie realizowane tematy będą odnotowane w dzienniku elektronicznym. Natomiast aktywność ucznia będzie zaznaczana jako obecność na zajęciach.
 3. Poszczególne godziny lekcyjne zaczynają się zgodnie z godzinami lekcyjnymi prowadzonymi w formie stacjonarnej. Czas jednej jednostki lekcyjnej wynosi 30 minut (dotyczy nauki zdalnej i online)
 4. Od 26 października do 8 listopada pracujemy online na MSTeams
 5. Nauczyciele – przedmiotowcy na początku roku w wymaganiach edukacyjnych określili aktywności i formy pracy zdalnej – online. Nauczyciele określą aktywności, które pozwolą stwierdzić, czy uczeń zapoznał się ze wskazanym materiałem, a także dadzą podstawę do oceny. Takimi aktywnościami mogą być m.in.:
 • przesłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań, nagranymi wypowiedziami, prezentacjami,
 • zdjęcia dokumentujące wykonane zadanie lub zadaną pracę,
 • wypowiedź ucznia na forum,
 • sprawdziany, testy
 • udział w dyskusjach on-line.
 1. Drogi Uczniu:
 • Sprawdź działanie swoich urządzeń komputerowych; przygotuj swoje zeszyty
  i podręczniki, gdyby potrzebna była dodatkowa notatka poza materiałami elektronicznymi.
 • Jeśli w domu nie masz odpowiedniego sprzętu do zdalnego nauczania, skontaktuj się z wychowawcą w celu ustalenia planu i sposobu pracy z Tobą.
 • Zapoznaj się z instrukcjami przekazanymi przez nauczycieli, jak pobrać materiały do nauki. Uważnie czytaj polecenia – jeśli masz wątpliwości, wykorzystaj dostępne formy komunikacji, by wyjaśnić je z nauczycielem.
 • Uczestnicz aktywnie w zdalnym nauczaniu – pamiętaj, aby kilka minut wcześniej zalogować się w odpowiednim miejscu.
 • Możesz zawsze poprosić o przedłużenie terminu wykonania danego zadania/aktywności w razie potrzeby – napisz wiadomość do nauczyciela.
 • Udzielaj odpowiedzi i zadawaj pytania przez sieć; pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy grzecznościowej przy ich formułowaniu.
 • Staraj się maksymalnie wykorzystać czas nauki i nie przedłużaj niepotrzebnie czasu spędzonego przy komputerze.
 • Systematycznie odrabiaj zadania domowe i wykonuj wymagane przez nauczyciela aktywności w termie wskazanym przez nauczyciela; prześlij rozwiązanie (plik)
  w wyznaczonym terminie i upewnij się, że dotarło do nauczyciela.
 • Przechowuj pliki z rozwiązaniami zadań z poszczególnych przedmiotów.
  W przypadku trudności poproś o pomoc nauczyciela, rodziców lub kolegów.
 • Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w Intrenecie i higieny pracy
  z komputerem/innymi urządzeniami elektronicznymi. Informuj rodziców (opiekunów) i nauczycieli o wszystkich sytuacjach, które wzbudziły Twój niepokój.
 • Pomagaj kolegom i nauczycielom, jeśli mają trudności techniczne.
 • Jeżeli w tym roku zdajesz egzamin ósmoklasisty, skorzystaj z materiałów publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w tym z próbnych testów.

Funkcjonowanie szkoły od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020r.

Sekretariat szkoły: codziennie od 8:00 – 14:30

Dyrektor szkoły Anna Bieniasz: codziennie od 8:00 – 14:00 (ul. Mościckiego 27)

Wicedyrektor szkoły Iwona Latocha: codziennie od 8.00 – 13.00 z wyłączeniem godzin prowadzenia lekcji online

Pedagog szkolny:  uczniowie i rodzice mogą zwracać się prośbą o pomoc w godzinach od 8:00 – 14:00 – kontakt przez dziennik elektroniczny lub czat na MSTeams.

Wicedyrektor ZSN w Tarnowie

 

ZMIANY W NAUCZANIU

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Od soboty, 17 października w całym kraju wprowadzone zostają nowe narzędzia do walki z koronawirusem. Miasto Tarnów zostało zakwalifikowane do strefy czerwonej, dlatego jesteśmy zobowiązani do respektowania kolejnych ograniczeń:

Strefa czerwona:

 • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na 1 kasę;
 • od 19.10 – zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

 

Od soboty, 24 października  cały kraj został wprowadzone zostają nowe narzędzia do walki z koronawirusem. Miasto Tarnów zostało zakwalifikowane do strefy czerwonej, dlatego jesteśmy zobowiązani do respektowania kolejnych ograniczeń:

Strefa czerwona:

 • szkoła podstawowa w klasach od IV do VIII od tej pory działa w trybie zdalnym i ten system będzie obowiązywał do niedzieli, 8 listopada
 • w godzinach od 8 do 16 dzieci i młodzież do 16. roku życia nie może wychodzić sama ani tym bardziej spotykać się w grupach. Może to robić jedynie pod opieką dorosłego. „Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki” – czytamy w rządowym komunikacie
 • ograniczenie działalności sektora gastronomicznego(restauracje, puby, kawiarnie). Przez dwa tygodnie gastronomia może przygotowywać jedynie posiłki na wynos oraz w ramach dostawy. Obostrzenie może zostać przedłużone, w zależności od dalszego przebiegu pandemii. W ciągu godzin i dni zaprezentowany ma zostać program wsparcia m.in. branży gastronomicznej
 • zakaz wszelkiego rodzaju zebrań powyżej pięciu osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności
 • wydarzenia kulturalne – do 25 proc. publiczności
 • seniorzy powyżej 70. roku życia mają nie przemieszczać się, a najlepiej nie wychodzić z domu. Uruchomiony zostaje Korpus Wsparcia Seniorów
 • ograniczenie dot. sanatoriów.Placówki na ten moment zostaną zamknięte
 • decyzja dotycząca ewentualnych ograniczeń i zasad na cmentarzach zostanie ostatecznie podjęta w przyszłym tygodniu. Premier zaapelował, żeby 1 listopada zostać w domach. Nie przewidziano dodatkowych obostrzeń w kościołach

 

Proszę o systematyczne odczytywanie informacji w dzienniku elektronicznym oraz śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej szkoły: www.szkola19.pl,   Facebooku szkolnym.

Wicedyrektor ZSN w Tarnowie

 

Informacja dla rodziców o nauce zdalnej

Regulamin pracy zdalnej

Zasady bezpiecznego korzystania z lekcji online

Umowa użyczenia sprzętu do nauki zdalnej

 

 

Informacje

Informacja 1

Szanowni Państwo, ze względu na objęcie od 10.10.2020r. całej Polski strefą żółtą od poniedziałku 12.10.2020r. na terenie całej szkoły obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa do odwołania. (Uczniowie mogą ściągnąć maseczkę w klasie jak siedzą w swoich ławkach)
Rodzic lub prawny opiekun zapewnia dziecka maseczkę lub przyłbicę.

Informacja 2
Ze względu na Ślubowanie klas pierwszych 13 października 2020r. – wtorek od 4 godziny lekcyjnej zostają skrócone lekcje o 15 min wg harmonogramu:
1 lekcja – 8.00 – 8.45
2 lekcja – 8.50 – 9.35
3 lekcja – 9.40 – 10.25
4 lekcja – 10.40 – 11.10
5 lekcja – 11.15 – 11.45
6 lekcja – 12.00 – 12.30
7 lekcja – 12.35 – 13.05
8 lekcja – 13.10 – 13.40

Obiad dla klas IV – VIII o godz. 11.50
Klasy młodsze wcześniej.

Pozdrawiam Iwona Latocha

Spotkanie z podróżnikiem

Szanowni Państwo na 4 listopada zaplanowane zostało spotkanie w naszej szkole z podróżnikiem z grupy TRZASK. Tym razem przeniesiemy się do Omanu i Zjednoczonych Emiratów.

Koszt uczestnictwa od dziecka to 8 zł. Prosimy do dokonywanie wpłat do wychowawców.

Ślubowanie klas pierwszych

Uroczystość Ślubowania klas pierwszych odbędzie się 13 października 2020r. (wtorek) o godzinie 16.30 na sali gimnastycznej. Na uroczystość zapraszamy po dwie osoby od ucznia. Po uroczystości zapraszamy na do sal na poczęstunek.

Bardzo prosimy o dezynfekcję rak przy wejściu oraz zasłonięcie ust i nosa.

Zaproszenie

PLAKAT-1

Udział szkoły w programie dotyczącym zasad zdrowego odżywiania.

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za udział Państwa szkoły podstawowej w edukacyjnym Programie dla szkół, dzięki któremu dzieci z klas I-V mogą w praktyce uczyć się zasad zdrowego odżywiania, poprzez regularne spożywanie owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz powiązane działania edukacyjne.

Mając na uwadze, iż dla jak najskuteczniejszej realizacji programu i osiągania jego celów ważne jest zaangażowanie zarówno szkół, w których jest on realizowany, jak również wsparcie rodzin dzieci w nim uczestniczących, przekazujemy Państwu do wykorzystania przygotowaną informację  – w formie listu skierowanego do rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących
w programie. W związku z rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego realizacji programu w przygotowanym liście przypominamy rodzicom o zasadach i celach programu, w którym uczestniczą ich dzieci oraz o jego ważnych aspektach, na które powinni zwrócić uwagę. Zachęcamy również do kontynuowania aktywności związanych ze zdrową dietą oraz aktywnym stylem życia w domu rodzinnym.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udostępnienie załączonego listu rodzicom zgodnie z formą komunikacji z rodzicami przyjętą w Państwa szkole np. mailowo lub poprzez dziennik elektroniczny itp., za co z góry serdecznie dziękujemy.

 

Z poważaniem,

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

List do rodziców

Program dla szkół – Informacja dla rodziców-1

Jadłospis od 28.09 do 9.10.2020r.

JADŁOSPIS OD DNIA 28.09.2020 – 09.10.2020

 

                             

1) Poniedziałek                  Zupa krupnik 300g (1,3,4) + pieczywo mieszane – 154kcal;

       28.09.20                      porcja drobiowa, marchew, pietruszka, seler, cebula, por, kasza jęczmienna, śmietana 12%,    natka           pietruszki, koperek;

                                            Naleśniki z serem i dżemem 200g (1,2,3) – 438kcal;                                                                                          mleko, jajka, mąka tortowa, olej kujawski, ser biały półtłusty, śmietana 12%, dżem truskawkowy                                                      niskosłodzony;

                                            Sok Tymbark multiwitamina 200g – 47kcal;

                                            Kompot z jabłek 150g – 96kcal;                                                                               

                                                               

2) Wtorek                           Zupa ogórkowa z ziemniakami 300g (1,3,4) + pieczywo mieszane – 227kcal;

       29.09.20                      porcja drobiowa, marchew, pietruszka, seler, cebula, ogórki kiszone, por, natka pietruszki, koperek;

                                            Gulasz wieprzowy 110g (3) – 272kcal;                                                                                                                      szynka bez kości, cebula, zioła, margaryna mleczna;

                                            Kasza jęczmienna 150g (1,3) – 224kcal;

                                            Surówka z kapusty pekińskiej, marchewki, pora, papryki, szczypiorku, jabłka i                                kukurydzy z dodatkiem śmietany i jogurtu naturalnego 80g (3) – 66kcal;

                                            Sok Tymbark multiwitamina 200g – 47kcal;

                                            Kompot wieloowocowy 150g – 98kcal;                                                                                                               porzeczka czarna, śliwka, truskawki, agrest, jabłka świeże.

                                           

3) Środa                              Zupa fasolowa z łazankami 300g (1,2,4) – 220kcal;

       30.09.20                      porcja drobiowa, marchew, pietruszka, seler, cebula, por, fasola Jaś, natka pietruszki, makaron                                                               lubelski łazanki;

                                                           Gołąbki w sosie pomidorowym 250g (1,3) – 399kcal;

                                            kapusta biała, szynka bez kości, ryż, kasza jęczmienna, cebula, koncentrat pomidorowy, śmietana 12%,                                                    pieprz ziołowy, sól morska, mąka tortowa;

                                            Ziemniaki 200g (3) – 170kcal;

                                            jogurt naturalny, masło;

                                            Sok Tymbark multiwitamina 200g – 47kcal;

                                            Kompot z jabłek 150g – 96kcal;

                                           

4) Czwartek                        Zupa rosół z makaronem 300g (1,2,4) – 170kcal;

       01.10.20                      porcja drobiowa, marchew, pietruszka, seler, cebula, por, natka pietruszki, koperek;                     

                                            Bitki drobiowe 60g (3) – 185kcal;  

                                            filet z kurczaka, zioła, cebula, margaryna mleczna;                   

                                                           Ziemniaki 200g (3) – 170kcal;

                                            jogurt naturalny, masło;

                                                           Buraczki z chrzanem 80g  – 40kcal;

                                            Jabłko 150g – 50kcal;

                                            Kompot wieloowocowy 150g – 98kcal;                                                                                                               porzeczka czarna, śliwka, truskawki, agrest, jabłka świeże.

 

5) Piątek                             Zupa pomidorowa z ryżem brązowym 300g (1,3,4) + pieczywo mieszane – 217kcal;  

       02.10.20                      porcja drobiowa, marchew, pietruszka, seler, cebula, koncentrat pomidorowy, ryż brązowy,                                                                                natka pietruszki, koperek, mąka tortowa;

                                            Paluszki rybne 75g  (1,2,5) – 144kcal;                                                                                    

                                            Ziemniaki 200g (3) – 170kcal;

                                            jogurt naturalny, masło;

                                            Surówka z ogórka konserwowego, marchewki i pora 80g – 42kcal;

                                            Jabłko 150g – 50kcal;

                                            Kompot z jabłek 150g – 96kcal;

                                                          

 

6) Poniedziałek                  Zupa ziemniaczana z kiełbasą 300g (1,3,4) + pieczywo mieszane – 172kcal;

      05.10.20                       porcja drobiowa, marchew, pietruszka, seler, cebula, ziemniaki, por, natka pietruszki, koperek,                                                              kiełbasa toruńska, śmietana 12%;                                         

                                            Makaron z serem i musem truskawkowym 250g (1,2,3) – 402kcal;

                                            makaron lubelski świderki, masło, margaryna mleczna, ser biały półtłusty, truskawki mrożone;

                                            Sok Tymbark multiwitamina 200g – 47kcal;

                                            Kompot z jabłek 150g – 96kcal;

                                           

7) Wtorek                           Zupa jarzynowa z makaronem pełnoziarnistym 300g (1,2,3,4) – 171kcal;

       06.10.20                      porcja drobiowa, marchew, pietruszka, seler, natka pietruszki, kapusta biała, bukiet warzyw mrożonych,                                                          śmietana 12%, makaron lubelski pełnoziarnisty, cebula, por;

                                            Sznycel wieprzowy 90g (1,2) – 260kcal;

                                                           szynka bez kości, jajka, bułka wodna, bułka tarta, cebula, olej kujawski, pieprz ziołowy, sól morska;

                                            Ziemniaki 200g (3) – 170kcal;

                                            jogurt naturalny, masło;

                                            Surówka z warzyw mieszanych 80g (4) – 91kcal;

                                            marchew, pietruszka, seler, cebula, por, jabłka, kapusta biała, krem z gorczycy, oliwa z oliwek;

                                            Jabłko 150g – 50kcal;

                                            Kompot wieloowocowy 150g – 98kcal;

                                                           porzeczka czarna, śliwka, truskawki, agrest, jabłka świeże.                                                    

                                           

8) Środa                              Zupa żurek z jajkiem i kiełbasą 330g (1,2,3,4) + pieczywo mieszane – 283kcal;

       07.10.20                      porcja drobiowa, marchew, pietruszka, seler, cebula, por, kiełbasa toruńska, jajka, natka pietruszki,                                                           koperek;

                                            Kluski śląskie w sosie pieczarkowym 250g (1,2,3) – 338kcal;                                                                           ziemniaki, mąka tortowa, mąka ziemniaczana, jajka, pieczarki, śmietana 12%, margaryna mleczna,                                         masło;
Deser Monte 100g (3) – 195kcal;

                                            Kompot z jabłek 150g – 96kcal;

                                           

9) Czwartek                        Zupa rosół z tartym ciastem 300g (1,2,4) – 159kcal;

       08.10.20                      porcja drobiowa, marchew, pietruszka, seler, cebula, por, natka pietruszki, jajka, mąka tortowa,                                           koperek;

                                            Gulasz drobiowy z ananasem 110g (1,3) – 255kcal;                               

                                            filet z kurczaka, ananas, cebula, margaryna mleczna, mąka tortowa;

                                            Kasza jęczmienna 150g (1,3) – 224kcal;

                                            Surówka z marchewki i jabłka 80g – 56kcal;

                                            Jabłko 150g – 50kcal;

                                            Kompot wieloowocowy 150g – 98kcal;

                                            porzeczka czarna, śliwka, truskawki, agrest, jabłka świeże.

 

 

10) Piątek                           Zupa krem brokułowy z groszkiem ptysiowym 320g (1,2,3,4) – 229kcal;  

       09.10.20                      porcja drobiowa, marchew, pietruszka, seler, cebula, por, brokuły mrożone, natka pietruszki, koperek,                                           groszek ptysiowy;

                                            Ryba panierowana 90g (1,2,5) – 198kcal;                                                

                                            filet z mintaja, jajka, mąka tortowa, bułka tarta, olej kujawski;

                                                           Ziemniaki 200g (3) – 170kcal;

                                            jogurt naturalny, masło;

                                            Surówka z kapusty kiszonej, marchewki, pora, papryki i cebuli 80g – 74kcal;

                                                           Sok Tymbark multiwitamina 200g – 47kcal;

                                            Kompot z jabłek 150g – 96kcal;

 

 

 

 

Informacja na temat obecnych w serwowanych potrawach składników powodujących alergię lub reakcję alergiczną:

 1. ziarna zbóż 2. jajka 3. mleko 4. seler 5. ryby