Daily Archives: 17 października 2017

Ślubowanie już za nami…

Dnia 13 października 2017r. 27 uczniów z klas pierwszych  dołączyło do naszego pokładu. Tym razem uczniowie wypłynęli statkiem i zwiedzali kolejne wyspy wykonując kolejne zadania. Po wykonaniu zadań przez wszystkich nastąpiło uroczyste Ślubowanie. Uczniowie zostali Pasowani przez Kapitana Okręgowego Związku Żeglarstwa p. Antoniego Kołodzieja. Gośćmi honorowymi byli: Prezydent Miasta Tarnowa p. Roman Ciepiela, Prezes Tarnowskiej Fundacji Dobrosąsiedzkiej Współpracy p. Jan Karkowski, Przewodnicząca Zarządy Rady Osiedla „Krakowska” p. Joanna Truchan, Przewodniczący Rady Osiedla „Koszycka” p. Tadeusz Mazur, Dyrekcja ZSN przy ul. Mościckiego p. Annę Bieniarz. Na tą uroczystość również licznie przybyli Rodzice oraz Grono Pedagogiczne wraz Dyrekcją Szkoły.

Po Ślubowaniu nastąpiło złożenie życzeń wszystkim nauczycielom i pracownikom administaracji z okazji Dnia Edukacji Narodowej przez p. Iwonę Latocha, Prezydenta Miasta, Dyrekcję i Prezesa oraz Samorząd uczniowski.

Dyrektor p. Bogusław Pituła wraz z p. Prezydentem wręczyli trójce nauczycieli Nagrodę Dyrektora za szczególne zaangażowanie w ostatnim roku szkolnym. Nagrodę otrzymali p. Agnieszka Gut, p. Joanna Nowak, p. Iwona Gąsior.

Po oficjalnej części uroczystości wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez Rodziców klas pierwszych.

Zapraszamy do Galerii

I.L.