Daily Archives: 22 września 2018

IX edycja Małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła

IX edycja Małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Polskiej Marynarki Handlowej w Tarnowie zgłosiła się do udziału w IX edycji Małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła, nad którym honorowy patronat objął Małopolski Kurator Oświaty.

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców
w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

A. Surga

„Bezpieczna droga do szkoły z Mrówką”

20 września w czwartkowe przedpołudnie uczniów z klasy I odwiedziła asp. szt. Agnieszka Seyrlhubert   wraz z wielką Mrówką.

Celem spotkania było uświadomienie młodym użytkownikom dróg zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać codziennie w drodze do i ze szkoły oraz edukacja w zakresie skutecznego ich unikania. Zajęcia obejmowały część teoretyczną i praktyczną. Dzieci uczyły się zasad bezpiecznego korzystania z przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnej,  poznały znaki drogowe obowiązujące pieszych oraz rowerzystów przepisów ruchu drogowego. Następnie ćwiczyły nabyte umiejętności w praktyce. Pomagały im przy tym ufundowane przez partnera akcji materiały edukacyjne, m.in. mobilna „zebra“. Ważnym punktem spotkania z policjantką, było również utrwalanie w świadomości młodych potrzeby używania odblasków po zmroku.

Wszyscy uczniowie otrzymali kamizelki odblaskowe oraz słodkie cukierki ufundowane przez firmę „Sufigs”

Galeria zdjęć