Wycieczka klasy III Gim do Krakowa Szlakiem Dwóch Kopców

29 września 2017 roku uczniowie klasy 3A Gimnazjum uczestniczyli w wycieczce do Krakowa, by z perspektywy Kopca Kościuszki piętrzącego się na Wzgórzu św. Bronisławy od 1823 roku i Kopca Piłsudskiego usypanego  na Sowińcu w 20-leciu międzywojennym móc  podziwiać wspaniałą panoramę  trochę zamglonego Krakowa .

Wycieczka została zorganizowana z okazji 200 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki i 150 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego w celu wzbogacenia posiadanej  przez uczniów wiedzy historycznej.

Uczniowie przeszli Szlakiem Dwóch Kopców, prowadzącym przez Lasek Wolski, w forcie poaustriackim znajdującym się u podnóża Kopca Kościuszki zwiedzili wystawę figur woskowych najwybitniejszych Polaków oraz poznali historię twierdzy i miasta Krakowa w latach 1846-1918.

Wycieczka zapewniła młodzieży aktywny wypoczynek, zbliżyła do natury, umożliwiła przyswajanie wiedzy za pomocą zmysłów i  była czynnikiem integrującym  niewielki zespół klasowy.

Za organizację wycieczki i opiekę nad uczniami odpowiedzialne były wychowawczyni klasy Grażyna Zielińska i pani Ewa  Drelicharz.

Zapraszamy do Galerii

G. Zielińska