Szkolne Koło Caritas

DRODZY UCZNIOWIE, RODZICE, NAUCZYCIELE ORAZ WSZYSCY SYMPATYCY
I PRZYJACIELE NASZEJ SZKOŁY

Miło nam poinformować, że od dnia 23.11.2017r działa w naszej szkole
Szkolne Koło Caritas im .Świętego Wincentego A’ Paulo, którego opiekunem
i wychowawcą jest  pani mgr  Katarzyna Nawrocka. Opiekę duchowną nad wolontariatem objął ksiądz mgr Paweł Kliszczak .
Uczniowie działają w czterech sekcjach:
-naukowej,
-formacyjnej,
-charytatywnej,
-artystycznej.

Uczniowie – wolontariusze SKC mają możliwość :

–  włączać się w akcje charytatywne prowadzone przez Caritas Diecezji

Tarnowskiej;

 – budować wzajemne zaufanie;

 – rozwijać naturalną potrzebę czynienia dobra;

 – być współodpowiedzialnymi za podejmowane działania;

  – realizować przykazanie miłości bliźniego w konkretnych zadaniach;

 – uczyć się tolerancji i zrozumienia;

 – podejmować własne inicjatywy pod kierunkiem opiekuna SKC   mające na celu pomoc osobom potrzebującym, a przez to rozwijać własną samodzielność i odpowiedzialność;

 – uczyć się właściwego gospodarowania wolnym czasem;

 – szanować drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;

 uczyć się wrażliwości na różne obszary ludzkiej biedy;

 

Pomimo tego, iż naszą działalność rozpoczęliśmy niedawno, to warto nadmienić , że młodzież należąca do koła włączyła się już w wiele akcji m.in.:

-Zbiórkę darów dla Polaków mieszkających na Kresach,

-Zbiórkę darów żywnościowych dla osób samotnych i ubogich” Wigilia dla ubogich”(akcja trwa do Świąt Bożego Narodzenia),

– Podjęliśmy także współpracę z Domem Dziecka oraz Caritasem działającym przy parafii Św. Rodziny,

– Wolontariusze wystawią także Jasełka Bożonarodzeniowe w Parafii Św. Rodziny
w Tarnowie(styczeń)oraz wezmą udział w akcji „Zostań aniołem dla dziecka w szpitalu”.

To plany naszych działań na najbliższą przyszłość. Przed nami jeszcze wiele wspaniałych
i pięknych akcji o których będziemy informować na bieżąco.
Regulamin naszego koła, zadania oraz plan pracy na najbliższą przyszłość będzie wkrótce dostępny na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Szkolne Koło Caritas.

Opiekunowie SKCJ

Pomoc w nauce uczniom na świetlicy szkolnej

Jedną z form wolontariatu Szkolnego Koła Caritas jest pomoc w nauce uczniom spędzającym swój czas na świetlicy szkolnej, bądź mającymi trudności w nauce. Uczniowie- wolontariusze pełnią swoje dyżury według ustalonego wcześniej harmonogramu i czynią to z ogromnym zaangażowaniem. A oto namiastka ich pracy.

Opiekun SKC

Katarzyna Nawrocka

Zapraszamy do Galerii – pomoc naukowa

AKCJA ZBIÓRKI DARÓW DLA POLAKÓW MIESZKAJĄCYCH NA KRESACH

W dniach od 29.11.- 4.12.2017r. Szkolne Koło Caritas zorganizowało zbiórkę darów dla Polaków mieszkających na Kresach. Dziękujemy wszystkim darczyńcom i osobom zaangażowanym w akcję. Zebraliśmy wiele artykułów spożywczych, przyborów szkolnych, pluszaków oraz środków higienicznych. Wszystkie dary w dniu 7.12.2017r zostały przetransportowane do najbardziej potrzebujących naszych rodaków na Ukrainie.

Opiekun SKC

Katarzyna Nawrocka

Zapraszamy do Galerii – szlachetna paczka na Kresy