Zbiórka fantów na loterię.

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o przekazanie na świetlicę lub do wychowawców klas fantów na loterię podczas Pikniku „Od Juniora do Seniora”, który odbędzie się 16 czerwca 2018 r. wraz z Klubem METAL, Radą Osiedla i Przedszkolem.

Z góry dziękujemy.