Zebranie

Zapraszamy wszystkich Rodziców/Opiekunów prawnych za pierwsze w tym roku szkolnym zebranie informacyjne.

Godz. 16.00 zapraszamy na świetlicę do  udziału w programie profilaktycznym „Godność człowieka”, który poprowadzi p. Stanisław Koćwin.

Godz. 17.00 spotkanie z przedstawicielami zajęć dodatkowych: szachy, tańce, nauka gry na gitarze, szermierka itp oraz krótkie przekazanie informacji przez Dyrekcję szkoły

Godz. 17.30 zebranie z wychowawcami w klasach.