„Bezpieczna droga do szkoły z Mrówką”

20 września w czwartkowe przedpołudnie uczniów z klasy I odwiedziła asp. szt. Agnieszka Seyrlhubert   wraz z wielką Mrówką.

Celem spotkania było uświadomienie młodym użytkownikom dróg zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać codziennie w drodze do i ze szkoły oraz edukacja w zakresie skutecznego ich unikania. Zajęcia obejmowały część teoretyczną i praktyczną. Dzieci uczyły się zasad bezpiecznego korzystania z przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnej,  poznały znaki drogowe obowiązujące pieszych oraz rowerzystów przepisów ruchu drogowego. Następnie ćwiczyły nabyte umiejętności w praktyce. Pomagały im przy tym ufundowane przez partnera akcji materiały edukacyjne, m.in. mobilna „zebra“. Ważnym punktem spotkania z policjantką, było również utrwalanie w świadomości młodych potrzeby używania odblasków po zmroku.

Wszyscy uczniowie otrzymali kamizelki odblaskowe oraz słodkie cukierki ufundowane przez firmę „Sufigs”

Galeria zdjęć