IX edycja Małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła

IX edycja Małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Polskiej Marynarki Handlowej w Tarnowie zgłosiła się do udziału w IX edycji Małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła, nad którym honorowy patronat objął Małopolski Kurator Oświaty.

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców
w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

A. Surga