Klub Historyczny im. AK

Podczas uroczystości  Święta ZSN w Tarnowie w poczet członków działającego od roku Klubu Historycznego zostało przyjętych 17 uczniów ze SP nr 19 i Niepublicznego Gimnazjum.

Dyplomy członkowskie wręczali uczniom pułkownik Zdzisław Baszak i prezes ŚZŻAK – Oddział Tarnów p. Ryszard Żądło.

Celem  Klubu jest m. in. upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy z zakresu działalności Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego oraz innych organizacji niepodległościowych.

Powyższe cele Klub realizował poprzez zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum AK w Krakowie, wycieczkę obejmującą wędrówkę na dwa najmłodsze krakowskie kopce: Kopiec Kościuszki i Kopiec Niepodległości, na Wawel do Krypty Marszałka Józefa Piłsudskiego, włączenie się społeczności ZSN do akcji „Paczka dla Weterana”.

Wymienione działania wzbogaciły posiadaną przez uczniów wiedzę historyczną, dostarczyły przeżyć duchowych, uwrażliwiły na potrzeby innych oraz stały się elementem kształtowania patriotyzmu i postaw obywatelskich.

Zapraszamy do galerii zdjęć.