Konkurs „Jesienne Latawce”

REGULAMIN KONKURSU

„ JESIENNE LATAWCE „

 

ORGANIZATOR:

Zespół Szkół Niepublicznych ul. Ks. J. Skorupki 9

 

CELE:

1.Rozwijanie umiejętności plastycznych i technicznych wśród dzieci

i młodzieży.

2.Ukształtowanie postawy wobec spędzania czasu wolnego;

3.Wzmacnianie wzajemnego zaufania między dzieckiem i dorosłym.

 

Założenia konkursu

1.Konkurs zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół Niepublicznych (klasy I-III SP oraz klasy IV –  VIII SP)

  1. Konkurs odbędzie się 04.10.2019r. poprzez prezentację na boisku przy Szkole podczas Dnia ziemniaka.

2.Wszyscy uczestnicy wykonują samodzielnie latawiec nie wolno zakupić

gotowego latawca. Wielkość  latawca nie powinna przekraczać 1 metra. Wygląd jak i rodzaj latawca zależy od uczestników.

3.Latawce będą oceniane pod względem:

  1. a) jakości wykonania;
  2. b) estetyki;
  3. c) pomysłowości;
  4. d) kształtu;
  5. e) kolorystyki

Do dnia 01.10.2019r. należy złożyć latawce w  u p. Wicedyrektor, podpisane imieniem i nazwiskiem  oraz podaniem klasy na dołączonej  karteczce.

 

Oceny konkursowej latawców dokonuje komisja złożona z nauczyciela plastyki, przedstawiciela Rady Rodziców, Dyrekcję szkoły oraz przedstawiciela SU.

Nagradzane będą pierwsze trzy miejsca.

 

  Wszystkim uczestnikom życzymy udanej zabawy.