Opłaty w nowym roku szkolnym

Szanowni Państwo, prosimy o wpłaty:

  • ksero – 20 zł – opłata za cały rok (10 zł semestr)
  • ubezpieczenie grupowe w firmie Compensa – 35 zł (wpłaty należy dokonać do końca września)- nieobowiązkowe. Można ubezpieczyć indywidualnie.
  • Rada rodziców – 30 zł, 25 zł, 20 zł (w roku szkolnym 2019/2020 rada rodziców z uzyskanych wpłat ufundowała wszystkie nagrody książkowe na koniec roku oraz laptopa)