Zapraszamy do udziału w konkursie „Jesienne Latawce”

REGULAMIN KONKURS  „ JESIENNE LATAWCE „

 

ORGANIZATOR:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Polskiej Marynarki Handlowej w Zespół Szkół Niepublicznych, Ks. J. Skorupki 9, 33-100 Tarnów

 

CELE:

1.Rozwijanie umiejętności plastycznych i technicznych wśród dzieci i młodzieży.

2.Ukształtowanie postawy wobec spędzania czasu wolnego;

3.Wzmacnianie wzajemnego zaufania między dzieckiem i dorosłym.

 

Założenia konkursu

1.Konkurs zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół Niepublicznych (klasy I-III SP oraz klasy IV –  VIII SP)

2.Konkurs odbędzie się 08.10.2021r. poprzez prezentację na boisku przy Szkole podczas Dnia ziemniaka.

2.Wszyscy uczestnicy wykonują samodzielnie latawiec. Nie wolno zakupić  gotowego latawca.

Wielkość  latawca nie powinna przekraczać 1 metra. Wygląd jak i rodzaj latawca zależy od uczestników.

3.Latawce będą oceniane pod względem:

jakości wykonania; estetyki; pomysłowości; kształtu; kolorystyki

Do dnia 04.10.2021r. należy złożyć latawce w  u p. Wicedyrektor, podpisane imieniem i nazwiskiem  oraz podaniem klasy na dołączonej  karteczce.

Oceny konkursowej latawców dokonuje komisja złożona z nauczyciela plastyki, przedstawiciela Rady Rodziców, Dyrekcję szkoły oraz przedstawiciela SU.

Nagradzane będą pierwsze trzy miejsca w dwóch kategoriach: I-III i IV-VIII