Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej

Klasa I

Gimnastyka korekcyjna, rytmika, robotyka-Lego, basen, zajęcia wyrównawcze, zajęcia muzyczne, SKS

Klasa II

Gimnastyka korekcyjna, rytmika, basen, zajęcia wyrównawcze, kółko przyrodnicze, kółko plastyczne, SKS

klasa III

Gimnastyka korekcyjna, basen, zajęcia wyrównawcze, kółko przyrodnicze, kółko plastyczne, SKS

dla klas I-III – kółko teatralne

klasa IV – VIII i Gim

basen, zajęcia wyrównawcze, chór, SKS, kółko teatralne, szkolne koło Caritas

Dodatkowe zajęcia nieobowiązkowe preferowane przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

–  koła przedmiotowe                   klasy IV-VI i Gimnazjum

– artystyczne – plastyczne            klasy I –  VI

– teatralne                                     klasy I – III i  klasy IV-VIII

– tenis stołowy                              klasy IV – VI i Gimnazjum

– piłka nożna                                 klasy I – V

– kółko taneczne           „Aqua”   klasa I

-„Atomówki”,                klasy I – III

-„Szczęściary”              klasy III – VIII

– chór                         klasy IV do Gimnazjum

-szkolne koło Caritas   klasy IV- Gimnazjum

– SKS –piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna

Ponadto organizowane są odpłatne zajęcia z Szermierki i Szachów dla wszystkich zainteresowanych uczniów Zespołu Szkół Niepublicznych