Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dodatkowe- obowiązkowe dla uczniów

Szkoły Podstawowej

 

Klasa I

korekta, rytmika, robotyka-Lego, basen, zajęcia wyrównawcze, zajęcia artystyczno – muzyczno – plastyczne

Klasa II

korekta, rytmika, basen, zajęcia wyrównawcze

klasa III

korekta, rytmika, basen, zajęcia wyrównawcze

klasa IV – VI basen

Dodatkowe zajęcia nieobowiązkowe preferowane przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

 

–  koła przedmiotowe                   klasy IV-VI i Gimnazjum

– artystyczne – plastyczne            klasy II –  VI

– teatralne                                       klasy I – III

– tenis ziemny                                 klasy I – III

– tenis stołowy                               klasy IV – VI i Gimnazjum

– piłka nożna                                   klasy I – V

– wędkarskie                                   klasy I – VI i Gimnazjum

– strzeleckie                                     klasa VI i Gimnazjum

– kółka taneczne                           „Aqua”                      klasa I

„Atomówki”,                klasy II – III

„Szczęściary”              klasy IV – VI

– chór                                                   klasy IV do Gimnazjum

– SKS –piłka siatkowa ,piłka koszykowa klasy IV do Gimnazjum

Ponadto organizowane są odpłatne zajęcia z AIKIDO dla wszystkich zainteresowanych uczniów Zespołu Szkół Niepublicznych, które odbywają się w poniedziałek, środę i piątek.