Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej

Klasy I – III

Gimnastyka korekcyjna, rytmika, robotyka-Lego, zajęcia wyrównawcze, zajęcia muzyczne, SKS

 

Dodatkowe zajęcia nieobowiązkowe preferowane przez uczniów Szkoły Podstawowej

– artystyczno – plastyczne            klasy II –  VI – cotygodniowe wyjazdy do Pałacu Młodzieży

– teatralne                                     klasy I – VI

-„Atomówki”,                                 klasy I – III

-„Szczęściary”                               klasy III – VIII

– chór                                            klasy IV – VIII

-szkolne koło Caritas                    klasy VII – VIII

– SKS –piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna