Dla rodziców

Ksero 5 zł semestr (10 zł rok)

Opłata za autokar na basen w maju to 10 zł a w czerwcu 5 zl.

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o wpłatę na Radę Rodziców. 25zł / 20zł / 15zł

Wewnątrzszkolny system oceniania obowiązujący od 01.09.2015r
Wewnatrzszkolne_ocenianie

Plan lekcji 2017/2018 dla Szkoły podstawowej i Gim od 01.09.2017 do 24.02.2018
Plan lekcji 2017-2018

Plan lekcji 2017/2018 dla Szkoły Podstawowej i Gim od 26.02.2018 do 31.08.2018

Plan lekcji 2017-2018 od 26.02

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO  2017/2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
04.09.2017r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 – zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23-31.12.2017r. Zimowa przerwa świąteczna
12.02.-25.02.2018r. Ferie zimowe
29.03.-03.04.2018r. Wiosenna przerwa świąteczna
22.06.2018r. Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 – zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23.06.-31.08.2018r. Ferie letnie

 

KALENDARZ DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W tych dniach szkoła zapewnia opiekę świetlicową dzieci zgłoszonych wcześniej przez Rodziców

22.12.2017r. Piątek – Jasełka szkolne i Wigilie klasowe
18.04-20.04.2018r. Egzaminy gimnazjalne
02.05.2018r. Środa – Święto Flagi RP
04.05.2018r. Piątek – po 3 Maja – dzień odrabiany podczas Pikniku Rodzinnego
01.06.2018r. Piątek – po Bożym Ciele

 

KALENDARZ ZEBRAŃ I KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
13.09.2017r. Zebranie informacyjne
15.11.2017r. Konsultacje indywidualne z Rodzicami
03.01.2018r. Zebranie – przewidywane oceny na I semestr
29.02.2018r. Rozdanie kartek uczniom z ocenami na I semestr
25.04.2018r. Zebranie/Konsultacje indywidualne z Rodzicami
23.05.2018r. Zebranie – przewidywane oceny na II semestr

 

UROCZYSTOŚCI I AKADEMIE

 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

UROCZYSTOŚĆ/AKADEMIA OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 p.  Joanna Nowak, p. Bożena Maciak,

p. Katarzyna Nawrocka, p. Anna Lis

Odblaskowa szkoła Wychowawcy z klas II i III SP oraz wychowawcy z klas  IV – VII. Osoba koordynująca projekt p. Aneta Wójcik – Rozumek
Ślubowanie klas I SP p. Anna Schab, p. Małgorzata Styrkowiec, Chór – p. Tomasz Armatys, Samorząd Uczniowski
Dzień Papieski  Ks. Paweł Kliszczak
Bal Dyniowy dla przedszkolaków i uczniów I-III SP Mały Europejczyk – p. Iwona Gąsior, Nauczyciele I-III, Wychowawcy świetlicy
Święto 11 listopada Odzyskania Niepodległości p. Mateusz Piska, p. Katarzyna Pudełek
Szkolne Mam Talent p. Iwona Gąsior, Samorząd Uczniowski, Nauczyciele
Jasełka Szkolne p. Joanna Nowak, p. Katarzyna Nawrocka
Konkurs Kolęd i Pastorałek p. Aneta Wójcik – Rozumek, p. Katarzyna Nawrocka
Dzień Babci i Dzień Dziadka połączone ze wspólnym Kolędowaniem Wszyscy nauczyciele z klas I-III, Chór
Dzień otwarty szkoły Wszyscy nauczyciele
I Dzień Wiosny – Dzień Europejski Wszyscy wychowawcy – osoba odpowiedzialna  p. Katarzyna Bigos i Samorząd Uczniowski
Dzień Ziemi p. Iwona Gąsior, p. Iwona Latocha
Akademia 3 Maja p. Beata Sutkowska, p. Katarzyna Wiatr, p. Natalia Rogóż
Żywa lekcja historii p. Grażyna Zielińska
Piknik Rodzinny Rada Rodziców i wszyscy nauczyciele
Turniej Wiedzy o Morzy Bałtyckim p. Agnieszka Gut, p.  Mateusz Piska,

p. Iwona Gąsior

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 p. Grażyna Zielińska, p. Iwona Gąsior, p. Ewa Drelicharz

 

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Samorząd Uczniowski i Wolontariat p. Agnieszka Gut,

p. Małgorzata Styrkowiec

Strona internetowa szkoły p. Iwona Gąsior,

p. Anna Schab

p. Iwona Basta,

wszyscy Nauczyciele

Dziennik elektroniczny p. Iwona Basta

wszyscy nauczyciele

Rada Rodziców p. Anna Schab,

p. Iwona Gąsior,

p. Iwona Latocha

OKE p. Iwona Latocha,

p. Agnieszka Gut,

p. Teresa Sadowska

Kronika Szkolna p. Beata Sutkowska,

p. Katarzyna Nawrocka

Piknik Rodzinny Wszyscy Nauczyciele
Dzień otwarty szkoły Wszyscy Nauczyciele
Konkursy przedmiotowe dla klas I-III Wszyscy wychowawcy z klas I – III
Organizacja wyjść do kina, teatru, muzeum itp. dla klas I-III p. Małgorzata Styrkowiec
Konkursy przedmiotowe dla klas IV-VII oraz II-III Gim Wszyscy nauczyciele poszczególnych przedmiotów
Organizacja wyjść do kina, teatru, muzeum itp. dla klas IV-VII i II – III Gim p. Beata Sutkowska, p. Katarzyna Nawrocka
Kółko teatralne p. Iwona Gąsior
Zawody sportowe dla uczniów SP i Gim p. Mateusz Piska,

p. Agnieszka Gut

 

Zajęcia dodatkowe- obowiązkowe dla uczniów

Szkoły Podstawowej

 

Klasa I

korekta, rytmika, robotyka-Lego, basen, zajęcia wyrównawcze, zajęcia artystyczno – muzyczno – plastyczne

Klasa II

korekta, rytmika, basen, zajęcia wyrównawcze

klasa III

korekta, rytmika, basen, zajęcia wyrównawcze

klasa IV – VI basen

 

Dodatkowe zajęcia nieobowiązkowe preferowane przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

 

–  koła przedmiotowe                   klasy IV-VI i Gimnazjum

– artystyczne – plastyczne            klasy I –  VI

– teatralne                                       klasy I – III

– tenis stołowy                               klasy IV – VI i Gimnazjum

– piłka nożna                                   klasy I – V

– kółka taneczne                           „Aqua”                      klasa III

„Atomówki”,                klasy II – III

„Szczęściary”              klasy III – VII

– chór                                                   klasy IV do Gimnazjum

– SKS –piłka siatkowa ,piłka koszykowa klasy IV do Gimnazjum

Ponadto organizowane są odpłatne zajęcia z Szermierki i Szachów dla wszystkich zainteresowanych uczniów Zespołu Szkół Niepublicznych

 UBEZPIECZENIE DZIECI

– firma COMPENSA – ważne informacje

Dzieci zgłoszone do ubezpieczenia w szkole są objęte tym ubezpieczeniem cały rok, całodobowo.
W razie wypadku/zdarzenia należy:

1.   Wezwać pomoc lekarską lub zgłosić się do lekarza

2.   Poprosić o rachunek za koszty leczenia i koszty zakupionych leków lub środków pomocniczych

3.   Skontaktować się ze szkołą w celu informacji
o numerze polisy

 

 

 

Godziny lekcyjne i przerwy w SP i GIM

Lp.

Godzina lekcyjna

1.

8.00 – 8.45

 

2.

8.50 – 9.35

 

3.

9.40 – 10.25

 

4.

10.40 – 11.25

 

5.

11.30 – 12.15

 

6.

12.35 – 13.20

 

7.

13.25 – 14.10

 

8.

14.15 – 15.00

 

Lp.

Przerwy

1.

7.50 – 8.00

 

2.

8.45 – 8.50

 

3.

9.35 – 9.40

 

4.

10.25 – 10.40

 

5.

11.25 – 11.30

 

6.

12.15 – 12.35

 

7.

13.20 – 13.25

 

8.

14.10 – 14.15