Dla rodziców

Plan lekcji 2020/2021 obowiązujący od 1 listopada 2020r.

Plan lekcji od 1.11.2020

Plan lekcji 2020/2021 obowiązujący od 1 września 2020r.

Plan lekcji klas

 

Poniżej zamieszczona instrukcja logowania do Office 365 Microsoft

Instrukcja

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o wpłatę na Radę Rodziców: 30 zł, 25 zł i 20 zł

Statut szkoły

Statut NSP

Wewnątrzszkolny system oceniania obowiązujący od 01.09.2015r
Wewnatrzszkolne_ocenianie

 

 

 UBEZPIECZENIE DZIECI

– firma COMPENSA – ważne informacje
Dzieci zgłoszone do ubezpieczenia w szkole są objęte tym ubezpieczeniem cały rok, całodobowo.
W razie wypadku/zdarzenia należy:
1.   Wezwać pomoc lekarską lub zgłosić się do lekarza
2.   Poprosić o rachunek za koszty leczenia i koszty zakupionych leków lub środków pomocniczych
3.   Skontaktować się ze szkołą w celu informacji
o numerze polisy

 

Godziny lekcyjne i przerwy w SP

Lp.

Godzina lekcyjna

1.

8.00 – 8.45

 

2.

8.50 – 9.35

 

3.

9.40 – 10.25

 

4.

10.40 – 11.25

 

5.

11.30 – 12.15

 

6.

12.35 – 13.20

 

7.

13.25 – 14.10

 

8.

14.15 – 15.00

 

Lp.

Przerwy

1.

7.50 – 8.00

 

2.

8.45 – 8.50

 

3.

9.35 – 9.40

 

4.

10.25 – 10.40

 

5.

11.25 – 11.30

 

6.

12.15 – 12.35

 

7.

13.20 – 13.25

 

8.

14.10 – 14.15