Dla rodziców

Ksero 5 zł semestr (10 zł rok)

Opłata za autokar na basen we wrześniu  to 10 zł

Ubezpieczenie dzieci – 35 zł

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o wpłatę na Radę Rodziców: 30 zł, 25 zł i 20 zł

Wewnątrzszkolny system oceniania obowiązujący od 01.09.2015r
Wewnatrzszkolne_ocenianie

Plan lekcji 2018/2019 dla Szkoły podstawowej i Gim od 01.09.2018r.

Plan lekcji 2018-2019 – 1.09.2018r.

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
03.09.2018r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 – zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23.12.-31.12.2018r. Zimowa przerwa świąteczna
14.01.-27.01.2019r. Ferie zimowe
18.04.-23.04.2019r. Wiosenna przerwa świąteczna
21.06.2019r. Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 – zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22.06.-31.08.2019r. Ferie letnie

 

KALENDARZ DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W tych dniach szkoła zapewnia opiekę świetlicową dzieci zgłoszonych wcześniej przez Rodziców

02.11.2018r. Piątek – po Wszystkich Świętych
10.04 -12.04.2019r. Egzaminy gimnazjalne
15.04 – 17.04.2019r. Egzaminy ósmoklasisty
02.05.2019r. Czwartek – Święto Flagi RP

 

KALENDARZ ZEBRAŃ I KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2012/2019
19.09.2018r. Zebranie informacyjne
14.11.2018r. Konsultacje indywidualne z Rodzicami
12.12.2018r. Zebranie – przewidywane oceny na I semestr
10.01.2019r. Rozdanie kartek uczniom z ocenami na I semestr
20.03.2019r. Zebranie/Konsultacje indywidualne z Rodzicami
15.05.2019r. Zebranie – przewidywane oceny na II semestr

 

Semestr pierwszy zostanie zakończony 10 stycznia 2019r.

Semestr drugi rozpoczniemy 28 stycznia 2019r.

UROCZYSTOŚCI I AKADEMIE   W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

UROCZYSTOŚĆ/AKADEMIA OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 p. Bożena Maciak,

p. Regina Gredys

Sprzątanie Świata Wszyscy wychowawcy (nauczyciele)
Ślubowanie klas I SP p. Aneta Wójcik-Rozumek, Chór – p. Tomasz Armatys, Samorząd Uczniowski
Śniadanie Daje Moc p. Joanna Nowak
Dzień Papieski Ks. Paweł Kliszczak
Bal Dyniowy dla przedszkolaków i uczniów I-III SP Mały Europejczyk – p. Iwona Gąsior, Nauczyciele I-III, Wychowawcy świetlicy
Święto 11 listopada Odzyskania Niepodległości p. Iwona Gąsior, p. Iwona Latocha, p. Grażyna Zielińska, p. Agnieszka Gut
Niepodległościowy Bieg Odblaskowy + Konkurs latawca p. Mateusz Piska
Szkolne Mam Talent p. Iwona Gąsior, Samorząd Uczniowski, Nauczyciele
Jasełka Szkolne p. Małgorzata Styrkowiec, p. Agnieszka Surga
Konkurs Kolęd i Pastorałek p. Aneta Wójcik – Rozumek, p. Joanna Nowak
Dzień Babci i Dzień Dziadka połączone ze wspólnym Kolędowaniem Wszyscy nauczyciele z klas I-III, Chór – p. Tomasz Armatys
Dzień otwarty szkoły Wszyscy nauczyciele
I Dzień Wiosny – Turniej Wiedzy o Morzu Bałtyckim p. Agnieszka Gut, p. Mateusz Piska,

p. Iwona Gąsior, Samorząd Uczniowski

Dzień Ziemi p. Katarzyna Wiatr, p. Arleta Małochleb
Akademia 3 Maja p. Tomasz Armatys, p. Beata Sutkowska
Dzień Europejski 8-9.05.2019r. Wszyscy wychowawcy – osoba odpowiedzialna p. Regina Gredys, p. Anna Pałucka
Żywa lekcja historii p. Grażyna Zielińska
Festyn Rodzinny Rada Rodziców i wszyscy nauczyciele
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 p. Katarzyna Pudełek, p. Mateusz Piska, p. Ewa Drelicharz, p. Beata Sutkowska

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Samorząd Uczniowski p. Agnieszka Gut,

p. Małgorzata Styrkowiec

Strona internetowa szkoły i Facebook p. Jacek Srebro – strona szkoły

p. Katarzyna Sakowska – Facebook

p. Iwona Basta- administarator

wszyscy Nauczyciele

Dziennik

elektroniczny – administrator

p. Iwona Basta

wszyscy nauczyciele

Rada Rodziców p. Małgorzata Styrkowiec

p. Iwona Gąsior

p. Iwona Latocha

OKE p. Iwona Latocha

p. Agnieszka Gut

p. Teresa Sadowska

Kronika Szkolna p. Beata Sutkowska

p. Katarzyna Sakowska

Festyn Rodzinny Wszyscy Nauczyciele
Dzień otwarty szkoły Wszyscy Nauczyciele
Konkursy przedmiotowe dla klas I-III Wszyscy wychowawcy z klas I – III
Organizacja wyjść do kina, teatru, muzeum itp. dla klas I-III p. Małgorzata Styrkowiec
Konkursy przedmiotowe dla klas IV-VIII oraz III Gim Wszyscy nauczyciele poszczególnych przedmiotów
Organizacja wyjść do kina, teatru, muzeum itp. dla klas IV-VIII i III Gim p. Beata Sutkowska, p. Ewa Drelicharz
Zawody sportowe dla uczniów SP i Gim Mateusz Piska,

Agnieszka Gut,

Szkolne Koło Caritas Ks. Paweł Kliszczak

Zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej

Klasa I

Gimnastyka korekcyjna, rytmika, robotyka-Lego, basen, zajęcia wyrównawcze, zajęcia muzyczne, SKS

Klasa II

Gimnastyka korekcyjna, rytmika, basen, zajęcia wyrównawcze, kółko przyrodnicze, kółko plastyczne, SKS

klasa III

Gimnastyka korekcyjna, basen, zajęcia wyrównawcze, kółko przyrodnicze, kółko plastyczne, SKS

dla klas I-III – kółko teatralne

klasa IV – VIII i Gim

basen, zajęcia wyrównawcze, chór, SKS, kółko teatralne, szkolne koło Caritas

Dodatkowe zajęcia nieobowiązkowe preferowane przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

–  koła przedmiotowe                   klasy IV-VI i Gimnazjum

– artystyczne – plastyczne            klasy I –  VI

– teatralne                                     klasy I – III i  klasy IV-VIII

– tenis stołowy                              klasy IV – VI i Gimnazjum

– piłka nożna                                 klasy I – V

– kółko taneczne           „Aqua”   klasa I

-„Atomówki”,                klasy I – III

-„Szczęściary”              klasy III – VIII

– chór                         klasy IV do Gimnazjum

-szkolne koło Caritas   klasy IV- Gimnazjum

– SKS –piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna

Ponadto organizowane są odpłatne zajęcia z Szermierki i Szachów dla wszystkich zainteresowanych uczniów Zespołu Szkół Niepublicznych

 UBEZPIECZENIE DZIECI

– firma COMPENSA – ważne informacje

Dzieci zgłoszone do ubezpieczenia w szkole są objęte tym ubezpieczeniem cały rok, całodobowo.
W razie wypadku/zdarzenia należy:

1.   Wezwać pomoc lekarską lub zgłosić się do lekarza

2.   Poprosić o rachunek za koszty leczenia i koszty zakupionych leków lub środków pomocniczych

3.   Skontaktować się ze szkołą w celu informacji
o numerze polisy

 

 

 

Godziny lekcyjne i przerwy w SP i GIM

Lp.

Godzina lekcyjna

1.

8.00 – 8.45

 

2.

8.50 – 9.35

 

3.

9.40 – 10.25

 

4.

10.40 – 11.25

 

5.

11.30 – 12.15

 

6.

12.35 – 13.20

 

7.

13.25 – 14.10

 

8.

14.15 – 15.00

 

Lp.

Przerwy

1.

7.50 – 8.00

 

2.

8.45 – 8.50

 

3.

9.35 – 9.40

 

4.

10.25 – 10.40

 

5.

11.25 – 11.30

 

6.

12.15 – 12.35

 

7.

13.20 – 13.25

 

8.

14.10 – 14.15