Category Archives: Informacje

Nauka hybrydowa w klasach IV-VIII od 17 do 28 maja

Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczam harmonogram klas, które w danym dniu będą się uczyć stacjonarnie w szkole.
W pozostałe dni uczniowie uczą się online lub zdalnie. Wszyscy uczniowie wchodzą do szkoły od strony szatni. Przypominam o dezynfekcji dłoni i zasłonięciu ust i nosa maseczką.

17.05.2021r. Poniedziałek
Klasa 8 B – sala 24
klasa 4 A – sala 29
klasa 6 A – sala 18

18.05.2021r. Wtorek
klasa 8 A – sala 23
klasa 5 A – sala 25
Klasa 6 B – sala 17

19.05.2021r. Środa
Klasa 6 A – sala 29
klasa 6 B – sala 23
Klasa 5 A – sala 25

20.05.2021r. Czwartek
Klasa 8 A – sala 23
Klasa 8 B – sala 24
Klasa 7 B – sala 30

21.05.2021r. Piątek
Klasa 8 A – sala 23
Klasa 8 B – sala 24
klasa 4 A – sala 29

24.05.2021r. Poniedziałek
klasa 5 A – sala 25
Klasa 6 B – sala 17
Klasa 7 B – sala 30

25-26-27.05.2021r. wtorek – środa – czwartek
Egzaminy ósmoklasisty – wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

28.05.2021r. Piątek
Klasa 4 A – sala 29
Klasa 7 B – sala 30
Klasa 6 A – sala 18

31.05.2021r. wszyscy uczniowie z klas IV-VIII wracają do nauki stacjonarnej.

Pozdrawiam Iwona Latocha

Filmik o rekrutacji dla klas ósmych

Szanowni Państwo!
Zapraszamy Państwa na wydarzenie na żywo, na którym zaprezentujemy działanie Systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN. Podczas prezentacji opowiemy kandydatom jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę. Przejdziemy również przez proces wyboru placówek oraz podpisywania elektronicznego wniosku pokazując na żywo działanie systemu.
Wydarzenie rozpocznie się 13 maja 2021 r. o godzinie 17:00, będzie trwać maksymalnie 90 minut. Webinarium jest darmowe i dostępne dla wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń. Webinar będzie udostępniony przez stronę rozprowadzającą, która przekieruje kandydatów na właściwe wydarzenie na serwisie YouTube.
Prosimy Państwa o rozpowszechnienie zaproszenia na wydarzenie do możliwie szerokiej grupy odbiorców np. poprzez umieszczenie zaproszenia na szkolnych witrynach internetowych lub poprzez wiadomość rozesłaną do uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
Adres strony rozprowadzającej:
https://liblink.pl/BOeKbiuz3Y

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

Małymi krokami wracamy do normalności! Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Dzięki decyzji rządu stopniowo, przez cały maj, do stacjonarnej pracy będą wracały poszczególne szkoły i placówki.

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

 • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole.

Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.

 • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
 • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Kształcenie w szkołach specjalnych i ośrodkach od 4 maja do 30 maja

 • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych na terenie całego kraju wracają do stacjonarnej nauki w szkole, w której działa też świetlica szkolna.
 • Od 4 do 30 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole, tak jak dotychczas, decyduje dyrektor szkoły.
 • Od 4 maja br. w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, tak jak do tej pory, będzie możliwość realizacji zajęć w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Od 17 maja br. ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze będą pracowały w trybie stacjonarnym.

Kształcenie zawodowe i praktyki zawodowe od 4 do 30 maja

Przez cały maj zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą odbywały się na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego mogą zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

Praktyki zawodowe mogą być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 30 maja 2021 r., będą mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Kształcenie sportowe od 4 do 30 maja

W przypadku klas IV-VIII ze szkół: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Nauka hybrydowa w klasach I-III od 26 kwietnia 2021r.

Szanowni Państwo od poniedziałku 26 kwietnia do 30 kwietnia decyzją Ministra rozpoczyna się nauka hybrydowa w klasach I-III. Poniższy plan jest podany na ten czas, gdyż kolejna konferencja Ministra zaplanowana jest na 28 kwietnia.
Od poniedziałku zapraszam do szkoły uczniów z klasy 1 A, 1 B, 2 A i 2 B. Klasa 3 A pozostaje na nauce zdalnej
W tych dniach czyli od 26.04 do 30.04 nie działa świetlica w celu uniknięcia kumulacji dzieci.
Obiady zapisanych dzieci będą wydawane od godz. 11.00 do 12.30
Zwracam się do Państwa z prośbą o przyprowadzanie uczniów do szkoły wg poniższego harmonogramu i odbieranie zaraz po zakończonych lekcjach.
Dzień tygodnia Klasa wejście Przyjście do szkoły Odbiór ze szkoły
Poniedziałek 1 A główne 7.45 – 8.00 12.05 – 12.15
1 B główne 7.30 – 7.45 13.15 – 13.25
2 A przez szatnię 7.45 – 8.00 12.15 – 12.25
2 B przez szatnię 7.30 – 7.45 12.20 – 12.30
Wtorek 1 A główne 8.40 – 8.50
13.20 – 13.30
14.05 – 14.10
1 B główne 8.25 – 8.50 12.05 – 12.15
2 A przez szatnię 8.40 – 8.50 14.10 – 14.20
2 B przez szatnię 7.45 – 8.00 13.15 – 13.25
Środa 1 A główne 7.45 – 8.00 13.10 – 13.20
1 B główne 7.30 – 7.45 13.20 – 13.30
2 A przez szatnię 7.45 – 8.00 11.25 – 11.35
2 B przez szatnię 7.30 – 7.45
12.15 – 12.25
13.15 – 13.20
Czwartek 1 A główne 7.45 – 8.00 13.10 – 13.20
1 B główne 7.30 – 7.45 12.15 – 12.25
2 A przez szatnię 7.45 – 8.00
13.20 – 13.30
14.05 – 14.10
2 B przez szatnię 7.30 – 7.45 13.15 – 13.25
Piątek 1 A główne 7.45 – 8.00 11.25 – 11.35
1 B główne 7.30 – 7.45 11.20 – 11.30
2 A przez szatnię 7.45 – 8.00 11.15 – 11.25
2 B przez szatnię 7.30 – 7.45 10.25 – 10.35
Ze względu iż nauczyciele uczący w klasach I-III uczą również w klasach IV-VIII proszę o punktualne odbieranie dziecka, ze względu na wyłączenie świetlicy.
Uczniowie będą uczyć się w następujących klasach:
klasa 1 A – sala nr 5 – parter
klasa 1 B – sala nr 20 – I piętro
klasa 2 A -sala nr 25 – II piętro (1/2 korytarza)
klasa 2 B – sala nr 29 – II piętro (1/2 korytarza)
Proszę, aby każdy uczeń miał swoje przybory do pisania, rysowania oraz maseczkę, którą prosimy o zakładanie na częściach wspólnych. (korytarz i szatnia)
Pozdrawiam Iwona Latocha

Częściowy powrót uczniów do szkoły

W 11 województwach uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej będą uczyć się w trybie hybrydowym od 26 kwietnia br.
W 5 województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim będą obowiązywać dotychczasowe regulacje .
Źródło:

 • Konferencja prasowa Ministra Zdrowia z dn. 21.04.2021 r.

Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021 r.

Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021 r.

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja (wtorek – czwartek). Poniżej przedstawiamy informację CKE na temat tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Dzień Przedmiot Godzina rozpoczęcia Czas trwania
25 maja, wtorek język polski 9:00 120 minut
26 maja, środa matematyka 9:00 100 minut
27 maja, czwartek język obcy nowożytny 9:00 90 minut

 

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

 • o 60 minut – w przypadku języka polskiego,
 • o 50 minut – w przypadku matematyki oraz,
 • o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

W 2021 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 360 400 uczniów z prawie 12 700 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 081 000 arkuszy.

Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 115 różnego rodzaju arkuszy, w tym:

 • 59 arkuszy z języka polskiego i matematyki w języku polskim i litewskim

oraz

 • 56 arkuszy i 24 płyty z języków obcych nowożytnych.

Największa grupa ósmoklasistów (96,66%) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 2,92% uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,42% ósmoklasistów.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca br.

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.