Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe dla klas I-III

Gimnastyka korekcyjna

Rytmika

Robotyka - Lego

Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia muzyczne

SKS

Dodatkowe zajęcia nieobowiązkowe

Artystyczno - plastyczne

Klasy II – VI 

Teatralne

Klasy I – VI

"Atomówki"

Klasy I – III

"Szczęściary"

Klasy III – VIII

Chór

Klasy IV – VIII

SKS

Szkolne koło Caritas

Klasy VII – VIII