Ubezpieczenie

Przedstawiamy Państwu dwie oferty ubezpieczenia szkolnego następstw nieszczęśliwych wypadków.

W przypadku oferty Compensa – rodzic zgłasza chęć ubezpieczenia dziecka wychowawcy, wpłaca wyliczoną kwotę w sekretariacie.

W przypadku oferty Allianz rodzice sami decydują i wypełniają wnioski online poprzez link

Twoje Dziecko – ubezpieczenie NNW (allianz.pl)

Przypominamy, że ubezpieczenie jest nieobowiązkowe i decyzja o nim należy do rodziców.