Kadra pedagogiczna

Dyrektor
Anna Bieniasz

Urzęduje przy ul. Mościskiego 27
Tel. +14 636 07 15

Wicedyrektor
Katarzyna Nawrocka

Urzęduje przy ul. Ks. J. Skorupki 9
Tel. +14 656 03 43

Pedagog szkolny
Agnieszka Sambora

Urzęduje przy ul. Ks. J. Skorupki 9
Codziennie 7:30 - 14:00

Armatys Tomasz - muzyka,plastyka
Ausenberg Magdalena - technika
Długosz - Chudzik Patrycja - matematyka
Dopart Janusz - WOS, EDB
Drozd Anna - ed. wczesnoszkolna
Duda Agata - wych. fizyczne, opiekun SKW
Florek Joanna - pedagog specjalny
Gondek – Podosek Dominika - nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
Gredys Regina - ed. wczesnoszkolna, język niemiecki
Gut Agnieszka - wych. fizyczne, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
Kapłon Barbara - nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
Kulig Joanna - geografia
Maciak Bożena - wych. świetlicy
Marzec - Hekłowska Aleksandra - ed. wczesnoszkolna, język angielski
Mikosz – Rzepa Natalia - przyroda, biologia
Mitera Urszula - język angielski
Nawrocka Katarzyna - wicedyrektor, ed. wczesnoszkolna
Osowski Dominik - informatyka, robotyka
Pastuszka Agnieszka - religia
Pikor Jakub CM - religia
Rubaszewski Walery - wych. fizyczne, gimnastyka korekcyjna
Sakowska Katarzyna - język angielski, biblioteka
Sambora Agnieszka - pedagog szkolny
Sitko Monika - nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
Sutkowska Beata - język polski
Świętoń Aleksandra - chemia
Tryk Joanna -  ed. wczesnoszkolna, język polski
Warchoł Bogumiła - matematyka
Wiatr Katarzyna - fizyka
Witek Anna - wych. świetlicy
Zielińska Grażyna - historia
Żurek Małgorzata - ed. wczesnoszkolna, język angielski