Kadra pedagogiczna

Dyrektor
Anna Bieniasz

Urzęduje przy ul. Mościskiego 27
Tel. +14 636 07 15

Wicedyrektor
Katarzyna Nawrocka

Urzęduje przy ul. Ks. J. Skorupki 9
Tel. +14 656 03 43

Pedagog szkolny
Agnieszka Sambora

Urzęduje przy ul. Ks. J. Skorupki 9
Codziennie 7:30 – 14:00

Armatys Tomasz – muzyka,plastyka
Ausenberg Magdalena – technika
Długosz – Chudzik Patrycja – matematyka
Dopart Janusz – WOS, EDB
Drozd Anna – ed. wczesnoszkolna
Duda Agata – wych. fizyczne, opiekun SKW
Florek Joanna – pedagog specjalny
Gondek – Podosek Dominika – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
Gredys Regina – ed. wczesnoszkolna, język niemiecki
Gut Agnieszka – wych. fizyczne, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
Kapłon Barbara – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
Kulig Joanna – geografia
Maciak Bożena – wych. świetlicy
Marzec – Hekłowska Aleksandra – ed. wczesnoszkolna, język angielski
Mikosz – Rzepa Natalia – przyroda, biologia
Mitera Urszula – język angielski
Nawrocka Katarzyna – wicedyrektor, ed. wczesnoszkolna
Osowski Dominik – informatyka, robotyka
Pastuszka Agnieszka – religia
Pikor Jakub CM – religia
Rubaszewski Walery – wych. fizyczne, gimnastyka korekcyjna
Sakowska Katarzyna – język angielski, biblioteka
Sambora Agnieszka – pedagog szkolny
Sitko Monika – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
Sutkowska Beata – język polski
Świętoń Aleksandra – chemia
Tryk Joanna –  ed. wczesnoszkolna, język polski
Warchoł Bogumiła – matematyka
Wiatr Katarzyna – fizyka
Witek Anna – wych. świetlicy
Zielińska Grażyna – historia
Żurek Małgorzata – ed. wczesnoszkolna, język angielski