Kadra pedagogiczna

Dyrektor
Anna Bieniasz

Urzęduje przy ul. Mościskiego 27
Tel. +14 636 07 15
Wicedyrektor
Marta Dychtoń

Urzęduje przy ul. Ks. J. Skorupki 9
Tel. +14 656 03 43

Pedagog szkolny

Agnieszka Sambora

Urzęduje przy ul. Ks. J. Skorupki 9
Codziennie 7:30 - 14:00

Armatys Tomasz
Ausenberg Magdalena
Ciuruś Angelika
Dopart Janusz
Drelicharz Ewa
Duda Agata
Gąsior Iwona
ks. Golas Maciej
Gredys Regina
Gut Agnieszka
Kapłon Barbara
Lis Anna
Liska Maria
Maciak Bożena
Mizera Małgorzata
Nawrocka Katarzyna
Nowak - Gołąb Joanna
Owca Karolina
ks. Radziwił Michał
Rubaszewski Walery
Sakowska Katarzyna
Sutkowska Beata
Warchoł Bogumiła
Wiatr Katarzyna
Witek Anna
Zielińska Grażyna