Kadra pedagogiczna

Dyrektor
Anna Bieniasz

Urzęduje przy ul. Mościskiego 27
Tel. +14 636 07 15
Wicedyrektor
Marta Dychtoń

Urzęduje przy ul. Ks. J. Skorupki 9
Tel. +14 656 03 43

Pedagog szkolny

Agnieszka Sambora

Urzęduje przy ul. Ks. J. Skorupki 9
Codziennie 7:30 - 14:00

Armatys Tomasz
Ausenberg Magdalena
Dopart Janusz
Drelicharz Ewa
Duda Agata
Gąsior Iwona
Gdowska Monika
Gredys Regina
Gut Agnieszka
Siostra Urszula Kostkowska
Latocha Iwona
Lis Anna
Marcinek Angelika
Mikuszewski Grzegorz
Nawrocka Katarzyna
Nowak - Gołąb Joanna
Owca Karolina
Sakowska Katarzyna
Surga Agnieszka
Sutkowska Beata
Warchoł Bogumiła
Wiatr Katarzyna
Witek Anna
Zielińska Grażyna