Szkolne Koło Caritas

DRODZY UCZNIOWIE, RODZICE, NAUCZYCIELE ORAZ WSZYSCY SYMPATYCY
I PRZYJACIELE NASZEJ SZKOŁY

Miło nam poinformować, że od dnia 23.11.2017r działa w naszej szkole Szkolne Koło Caritas im. Świętego Wincentego A’ Paulo, którego opiekunem i wychowawcą jest pani mgr Katarzyna Nawrocka. Opiekę duchowną nad wolontariatem objął ksiądz mgr Paweł Kliszczak.


Uczniowie działają w czterech sekcjach:

 • naukowej,
 • formacyjnej,
 • charytatywnej,
 • artystycznej.

Uczniowie – wolontariusze SKC mają możliwość :

 • włączać się w akcje charytatywne prowadzone przez Caritas Diecezji Tarnowskiej;
 • budować wzajemne zaufanie;
 • rozwijać naturalną potrzebę czynienia dobra;
 • być współodpowiedzialnymi za podejmowane działania;
 • realizować przykazanie miłości bliźniego w konkretnych zadaniach;
 • uczyć się tolerancji i zrozumienia;
 • podejmować własne inicjatywy pod kierunkiem opiekuna SKC mające na celu pomoc osobom potrzebującym, a przez to rozwijać własną samodzielność i odpowiedzialność;
 • uczyć się właściwego gospodarowania wolnym czasem;
 • szanować drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;
 • uczyć się wrażliwości na różne obszary ludzkiej biedy;

Pomimo tego, iż naszą działalność rozpoczęliśmy niedawno, to warto nadmienić , że młodzież należąca do koła włączyła się już w wiele akcji m.in.:

 • Zbiórkę darów dla Polaków mieszkających na Kresach,
 • Zbiórkę darów żywnościowych dla osób samotnych i ubogich” Wigilia dla ubogich”(akcja trwa do Świąt Bożego Narodzenia),
 • Podjęliśmy także współpracę z Domem Dziecka oraz Caritasem działającym przy parafii Św. Rodziny,
 • Wolontariusze wystawią także Jasełka Bożonarodzeniowe w Parafii Św. Rodziny
  w Tarnowie(styczeń)oraz wezmą udział w akcji „Zostań aniołem dla dziecka w szpitalu”.
 • Jedną z form wolontariatu Szkolnego Koła Caritas jest pomoc w nauce uczniom spędzającym swój czas na świetlicy szkolnej, bądź mającymi trudności w nauce. Uczniowie – wolontariusze pełnią swoje dyżury według ustalonego wcześniej harmonogramu i czynią to z ogromnym zaangażowaniem.

To plany naszych działań na najbliższą przyszłość. Przed nami jeszcze wiele wspaniałych i pięknych akcji o których będziemy informować na bieżąco. Regulamin naszego koła, zadania oraz plan pracy na najbliższą przyszłość będzie wkrótce dostępny na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Szkolne Koło Caritas.

Opiekunowie SKCJ