Uczniowie klasy 5a bogami greckimi

30 marca na lekcji języka polskiego klasa 5a wcieliła się w rolę bogów greckich.
Uczniowie wspaniałe się prezentowali. Lekcja miała na celu usystematyzowanie poznanych wiadomości i umiejętności z zakresu mitologii greckiej. Pieczę nad projektem sprawowała p. Katarzyna Nawrocka