VIII Powiatowy Konkurs Historyczny o Józefie Piłsudskim rozstrzygnięty!

W kategorii praca plastyczna uczennica klasy 8b, Dagmara Zych powtórzyła sukces z ubiegłego roku i zajęła I miejsce.
Ponadto laureatką III miejsca w tej samej kategorii została uczennica Jowita Dobek, również z klasy 8b.
Dagmarze i Jowicie gratulujemy sukcesu!