Ważna informacja

Prosimy o wpłaty należności za obiady w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.06.2023 r. (piątek)